Sälj lätt och bekymmers fritt

Vi köper i gott sick varade husbilar och husvagnar under hela året. Vi tar också i utbyte personbilar och paketbilar!

1. Tag kontakt

Ring oss på telefonnumret 0400 618 247 eller fyll i blanketten på vår webbsida. Vi kontaktar Er innom ett dygn.

2. Anbud

Ni får ett konkurenskraftigt anbud på ert fordon.

3. Köpetillfälle

Vi gör köpebrevet och kommer överens om överlåtelsetillfället och plats. Vi betalar köpesumma på ert konto och vid behov sköter vi skuldandelen till finansbolaget.

4. Avhämntning

Vi avhämntar vid behov ert fordon.

Ostamme ajoneuvoja muun muassa näistä kaupungeista: